De beginjaren van de Klimop

In 2009 schreef Janny Gorter- Duin onderstaand stukje ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Klimop en de daaraan verbonden reünie. Als eerbetoon aan Janny wordt nog een keer hetzelfde stukje geplaatst.

In de winter van 1968/1969 werd er door het dorpsbelang de vraag gesteld of er ook niet wat moest gebeuren voor de jongeren in het dorp.Aangezien mijn vader in het dorpsbelang zat ,was ik meteen het haasje. Jan Stoker was toen voorzitter van Dorpsbelang,dus zoon Albert mocht ook aanschuiven. Jan de Vegt was beheerder van het Dorpshuus,dus dochter Antje mocht er ook bij. Jantje Ekhard werd gevraagd en Henkie Gorter kwam er ook bij.

We moesten met z´n allen bij Jan Stoker komen voor een vergadering zodat hij uit kon leggen wat de bedoeling was. Het plan was dat wij activiteiten voor de jeugd zouden organiseren..Dat is een hele klus als je 16 of 17 jaar bent. Wat moet je doen en wat kun je doen?In het eerste jaar deden we een play back avond. De deelnemers hadden er erg veel zin in maar de opkomst was wat minder. We hadden ook nog niet echt een ledenlijst ,wie zin had die kwam. Rond 5 december hielden we een spelletjes avond met blikgooien en koekhappen en nog veel meer spelletjes we hadden veel lol met elkaar:We wilden er graag meer vorm aan geven maar we wisten niet hoe we dat moesten doen:

De Jongerein uit Oosterwolde wilde graag de jongeren van Langedijke erbij hebben dus we gingen met elkaar in gesprek. Bij deze vergadering kwamen er ineens meer jongeren van Langedijke die mee wilden praten en het erg jammer vonden dat we op zouden gaan in de Jongerein. Met name Bert Donker en Roelof Broekhuis hadden hierin een duidelijke mening. Door hun bemoeienissen is uiteindelijk de Klimop toen blijven bestaan en bestaat hij/zij volgend jaar al 40 jaar!!!Het gevolg van deze vergadering was dat Albert Stoker en Jantje Ekhard eruit gingen en Roelof en Bert erin kwamen.Sindsdien kwam er meer lijn in van wat we wilden .De heren waren ook iets ouder en wisten veel meer dan ons.We organiseerden een avond met de Stellingwarver schrieversrondte.

Oud en nieuw gingen we met het dorp in het Dorpshuus vieren. We vierden carnaval, zeer geslaagd! Iedereen was verkleed! Paasvuren werden er aangelegd. Er werd in overleg met school (Henk Pries ) een schoolkrant gemaakt, die nog steeds bestaat. Het School – en Dorpsfeest werd weer nieuw leven ingeblazen. Ook voerden we aktie om huizen te bouwen in Langedijke.

In 1973 hebben Henkie en ik de Klimop verlaten omdat we gingen trouwen (ook dankzij de Klimop!!).Vaak hebben we de Klimop nog bijgestaan.

Janny Gorter-Duin

50 jaar De Klimop.

Zoals Janny al beschreef kwam ik in 1970 in het bestuur.In dat jaar zat ik op de kweekschool in Drachten en ik had nauwelijks weet van het bestaan van De Klimop.Totdat ik blijkbaar hoorde dat De Klimop op zou gaan in de Jongerein uit Oosterwolde. In die tijd dachten we niet zo positief over het “grote” Oosterwolde. Samen met Roelof Broekhuis ( die er blijkbaar ook zo over dacht ) hebben we op de vergadering in juli 1970 duidelijk proberen te maken dat wij het opgaan van De Klimop in de “grote” Jongerein niet een goed plan vonden. (Achteraf kunnen we concluderen dat deze beslissing goed is geweeest, want De Jongerein bestaat al lang niet meer en de Klimop nog wel. En hoe!!!!). Het gevolg was wel dat Roelof en ik beiden dan ook maar zitting moesten nemen in het bestuur.Ik moet zeggen dat het nieuwe bestuur met veel enthousiasme aan de slag ging. We probeerden diverse aktiviteiten te organiseren. Dit viel niet mee, want geld hadden we bijna niet en ook niet veel leden. Ik heb van het eerste jaar ( 1970/1971) een schriftje bijgehouden van de aktiviteiten in dat jaar.

* Zaterdag 8 augustus gingen we met 16 leden op de fiets (!) naar Giethoorn.

* Op 26 augustus organiseerden we een speurtocht te voet. Er waren 14 (!) deelnemers. De eerste prijs was voor Lammie Donker; Lammert Gorter en Henk Sloot.

* Op 9 september keken we met zo’n 20 personen in het Dorpshuis naar de voetbalwedstrijd Feyenoord- Estudiantes.

* 7 oktober : ledenvergadering.

* 24 oktober : Er werd een soosavond georganiseerd. Er was een discobar; een waarzegger en oud Langediekemer Hendrik-Jan van Veen liet dia’s zien van zijn schilderijen. De opkomst was goed: 50 personen.

* Op 7 november hielden we een closetrollen-aktie.Er werden die dag 1000 pakken verkocht. Een feestdag voor onze penningmeesteres.

* Op 13 november werd een begin gemaakt met de schaakcursus.

* Zaterdag 14 november gingen we met 25 personen schaatsen op de kunstijsbaan Thialf in Heerenveen.

* Op 21 november werd een dansavond georganiseerd in Oons Dorpshuus.Het viel niet mee voor het bestuur om een goeie,maar niet te dure, band te contracteren, maar het optreden van de soulgroep “Respect”uit Marum werd een groot succes. Opkomst: 60 personen.

* Op 3 december werd er door de leden Sinterklaas gevierd. Ook Sint en Piet brachten een bezoek en alle leden kregen een cadeautje.

* Het jaar 1970 werd besloten met de Oudjaarsviering (voor de eerste keer in Langedijke en er zouden nog vele volgen). De leden werden verdeeld in 4 groepjes en die moesten een Welkomsbord maken. Het bestuur maakte Oriëntatieborden. Er werd heel wat avonden gewerkt bij de fam. Broekhuis. Oudejaarsavond begon voor het bestuur om 19.00 uur om de bejaarden een klimopplant aan te bieden. Verder kregen ook de fam. De Vegt; fam. Kip en fam. Broekhuis een plant aangeboden als dank voor de goede samenwerking. Het was de bedoeling om ‘s avonds met trekker en wagen door Langedijke te rijden om stencils rond te brengen om de inwoners uit te nodigen om ‘s nachts naar het Dorpshuis te komen. Die tocht ging vanwege de kou en de hevige sneeuwval niet door en werd daarom te voet afgelegd..De inwoners moesten natuurlijk wel uitgenodigd worden! In het Dorpshuis speelde de band “Green Apple”. Aan de voorzitter van Dorpsbelang, Jan Stoker, werden de welkomsborden en de oriëtatieborden overhandigd. Tevens werd een brief overhandigd waarin enkele wensen stonden : Het beveiligen van de driehoek bij Duursma; het plaatsen van lantaarnpalen bij diverse kruisingen en het beter onderhouden van de driehoek bij Broekhuis. Tevens werd er meegedeeld dat er vanaf die dag een Babysitclub was. Als klapstuk van de avond / nacht stond toen nog het “record-kussen “op het prograama. Ik kon nergens meer vinden wie dat gewonnen hebben. De winnaars weten dat ongetwijfeld zelf nog wel!!

* Op 15 januari 1971 hield de heer A. Dijkstra een praatje over milieuverontreiniging ( toen al !!) en liet na de pauze iets van zijn goochelkunst zien.

* Op 19 februari organiseerde De Klimop voor het eerst Carnaval in Langedijke.Deze avond was bedoeld voor alle inwoners; velen kwamen verkleed. Het orkest “Les Musiciens” uit Drachten zorgde voor een prima sfeer en de opkomst was goed.

* In maart werd een knutselavond georganiseerd : er werd geschilderd en er werden vliegers gemaakt.

* Op 17 april en 18 april was er weer een soosmiddag – en avond.

* Op 5 mei werd er in samenwerking met de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie een tentoonstelling georganiseerd met als onderwerp: “Milieuverontreiniging”.

* Op 15 mei werd er weer een dansavond georganiseerd m.m.v “Green Apple”. Deze avond werd de best bezochte avond van het seizoen.

* Op zaterdag 22 mei werd er voor het eerst een Schoonmaakaktie gehouden in samenwerking met meester Kip en de schoolkinderen. ( Deze schoonmaakaktie wordt nog steeds georganiseerd,maar nu door Plaatselijk Belang).

In 1971 werd op initiatief van De Klimop en in overleg met Meester Pries besloten om een Dorps- en schoolkrant uit te geven. Tijdens de jaarwisseling 1971-9172 verscheen het proefexemplaar van de School en Dorpskrant “De Klokkestoel”. De dorpskrant bestaat gelukkig nog steeds! Tijdens de jaarwisseling 1972-1973 werden er straatlantaarns ( een paal met een stormlantaarn) gemaakt en die werden bij diverse kruisingen geplaatst om zo de aandacht er op te vestigen dat Langedijke graag verlichting wilde hebben. Tevens werd die avond de dorpsvlag( met het ontwerp van Hendrik Jan van Veen en gemaakt door Janny Duin) aangeboden. Ook werden err er drie richtingaanwijzers aangeboden. De vloer van de keuken werd voorzien van novylon en er werd een nieuwe gaskachel aan het Dorpshuis geschonken. De Lagere Schoolkinderen kregen een traktatie ( voor het rondbrengen van de Klokkestoel) en natuurlijk werden de bejaarden en de zieken niet vergeten.In 1973 kreeg De Klimop voor het eerst 350 gulden subsidie van de gemeente voor de oudejaarsviering. Ook herinner ik me nog dat tijdens een optocht bij het School – en Volksfeest voor het eerst het Geboortebord werd gepresenteerd: Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Langediekemer. Dit bord ( de tekst is iets veranderd) wordt nog steeds geplaatst! Verder moet nog vermeld worden dat latere besturen o.a. veel gehamerd hebben op het belang van woningbouw in Langedijke. Tot zo ver.

Bert Donker.